CAS TESTİ

Bireylerin bilişsel fonksiyonlarını değerlendiren, zeka seviyelerini belirlemek amaçlı bilişsel işlem kapasitelerinin bazı bölümlerini ölçen farklı testler olmasına rağmen, bunların içerisinde en güncel ve geçerli olan uluslararası olarak kabul görmüş olan zeka testlerinden biri de CAS Bilişsel Değerlendirme Testi’dir. 5-7 ve 8-17 yaş olarak iki formu bulunan test performansa bağlı olarak ortalama 1 ile 2 saat arasında sürmektedir.   CAS TESTİ’NİN UYGULAMA VE KULLANIM ALANLARI • BAŞARININ ÖNCEDEN BELİRLENMESİ • ÜSTÜN ÇOCUKLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ • DİKKAT EKSİKLİĞİ VE HİPERAKTİVİTE BOZUKLUĞU OLANLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ • ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ OLANLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ • PLANLAMA PROBLEMİ OLANLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ • TRAVMATİK BEYİN HASARI OLAN DEĞERLENDİRİLMESİ • CİDDİ DUYGUSAL RAHATSIZLIKLARI OLANLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ   CAS TESTİ ÖLÇEKLERİ CAS PLANLAMA ÖLÇEĞİ İLE DEĞERLENDİRİLEN BİLİŞSEL İŞLEMLER ŞU ŞEKİLDE SIRALANMAKTADIR; • STRATEJİLERİN OLUŞTURULMASI • PLANLARIN UYGULANMASI • SONUÇLARIN TAHMİNİ • DÜRTÜ KONTROLÜ • FAALİYETİN ORGANİZASYONU • YENİ KARŞILAŞILMIŞ BİR DURUM KARŞISINDA PLANLI TEPKİDE BULUNMA • KENDİNİ KONTROL ETME • KENDİNİ DEĞERLENDİRME • KENDİNİ GÖZLEME • STRATEJİ KULLANMA • GERİBİLDİRİMDE BULUNMA   CAS DİKKAT ÖLÇEĞİ İLE DEĞERLENDİRİLEN BİLİŞSEL İŞLEMLER ŞU ŞEKİLDE SIRALANMAKTADIR; • KONSANTRASYON • TEMEL NOKTAYA ODAKLANMA • ÖNEMLİ BİLGİYE ODAKLANMA • İLGİNİN DAĞILMASINI ENGELLEME • SEÇİCİ DİKKAT • DİKKATİN UZUN SÜRE DEVAM ETTİRİLMESİ • ÇABANIN SÜRDÜRÜLMESİ   CAS EŞZAMANLI BİLİŞSEL İŞLEMLER ÖLÇEĞİ İLE DEĞERLENDİRİLEN BİLİŞSEL İŞLEMLER ŞU ŞEKİLDE SIRALANMAKTADIR; • KELİMELERDEN BİR FİKİR BÜTÜNLÜĞÜ OLUŞTURMA • PARÇALARDAN BİR BÜTÜN OLUŞTURMA YA DA ONLARI GRUPLAMA • AYNI ANDA BİRDEN FAZLA ŞEYİ GÖRME • KELİMELER ARASINDAKİ İLİŞKİLERİ ANLAMA • VURGUNUN ANLAŞILMASI • KAVRAMLARI VE SÖZEL İLİŞKİLERİ ANLAMA • UZAMSAL BİLGİ İLE İŞLEM YAPMA   CAS ARDIL BİLİŞSEL İŞLEMLER ÖLÇEĞİ İLE DEĞERLENDİRİLEN BİLİŞSEL İŞLEMLER ŞU ŞEKİLDE SIRALANMAKTADIR; • ARDIŞIK BİR SERİDEKİ BİRBİRİNDEN BAĞIMSIZ SESLERİN DOĞRU TELAFFUZ EDİLMESİ • KELİMELERİN ANLAMSIZ OLARAK DİZİLİMLERİNİ KAVRAMA • ARDIŞIK UYARANLARI ANLAMA • SESLERİN ÖZEL DİZİLİMLİ ŞEKLİ İLE ÇALIŞMA • KONUŞMANIN SERİ ORGANİZASYONU   CAS testi sonucunda zekayı belirleyen zihinsel süreçler değerlendirilerek, bireylerin üstün alanları görülebildiği gibi desteklenmesi gereken alanlarda belirlenir. Böylece kişiye özel destek programları hazırlanması mümkündür.